Llinell Amser Cymru: Celf: Crefft: Dylunio

Rydym yn byw ym myd y cyfryngau gwybodaeth torfol gyda thoreth ddyddiol o ddelweddau'n cystadlu am ein sylw. Heddiw mae'r we a'r byd digidol yn cynnig arlwy gyfoethog ac amrywiol inni ym maes celfyddyd, crefft a dylunio yng Nghymru.

Mae Llinell Amser yn ffenestr i ddyfeisgarwch creadigol Cymru drwy hanes ar draws pob genre a chyfrwng. Tipyn o her yw dadbacio miloedd o flynyddoedd o hanes diwylliannol. Nid y gair olaf yw Llinell Amser, ond man cychwyn, cerbyd i arwain y disgybl a myfyriwr chwilfrydig at ymchwil personol dyfnach ac ehangach. Nod Llinell Amser yw ysbrydoli creadigrwydd a blys am wybodaeth drwy enwi artistiaid a gwneuthurwyr allweddol o'r gorffennol a'r presennol. Ar hyn o bryd, allwn ni ddim ond brith gyffwrdd ar y miloedd ar filoedd o ddelweddau ac artistiaid yr hoffem eu cynnwys.

Ym mhob adran ceir delweddau a dolenni at wybodaeth, lle bo honno ar gael, i roi'r lluniau yn eu cyd-destun. Bydd tudalen adnoddau'n cynnwys llyfryddiaeth a gwefannau buddiol a fydd yn caniatáu i'r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth ymhellach.

Gweithiwyd ar y Llinell Amser gan dîm o artistiaid/dylunwyr gweithiol ac academyddion, sy'n ymwneud â dysgu, ymchwil a chreu yng Nghymru heddiw. Mae arnom ddyled fawr i artistiaid unigol, archif a chasgliadau Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol Cymru, y Llyfrgell Genedlaethol, Amgueddfeydd ac Orielau Abertawe a chasgliadau Prydeinig eraill. Yn ogystal rydym yn gwerthfawrogi nawdd a chefnogaeth amhrisiadwy y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Llinellau Amser Cymru
12345678910
01 1945 hyd heddiw Yn y cyfnod wedi’r rhyfel, dechreuodd Cymru weld newidiadau mawr ym maes celf weledol a chrefft. 02 1914 - 1945 Rhyfeloedd Byd Caiff y cyfnod hwn mewn hanes ei ddiffinio gan ddigwyddiadau fel y Streiciau Diwydiannol, Dirwasgiad economaidd y 1930au a dau Ryfel Byd. 03 1750 - 1914Ymerodraeth a Diwydiant Chwaraeodd Cymru ran allweddol a chynnar yn y Chwyldro Diwydiannol. 04 1603 - 1750Oes Y Goleuo Gyda datblygiad argraffu a’r llyfr printiedig, cyflwynwyd dulliau meddwl newydd cysylltiedig â Dyneiddiaeth. 05 1485 - 1603Y Tuduriaid Yn oes y Tuduriaid y cafwyd Deddfau Uno 1536 a 1542, a ymgorfforodd Gymru yn rhan o Loegr. 06 1066 - 1485Yr Oesoedd Canol Dyma gyfnod cythryblus Arglwyddi’r Mers, ymosodiadau, gwrthryfel ac ymreolaeth. 07 410 - 1066Oes y Seintiau Wedi ymadawiad y Rhufeiniaid, ffurfiodd y Brythoniaid gynghreiriau i uno yn erbyn Sacsoniaid, Jiwtiaid, Eingl a Ffrisiaid. 08 800CC - 410OCHaearn a’r Goresgyniad Roedd y ‘Celtiaid’ yn byw yn neheudir canolbarth Ewrop o oddeutu 1200CC. 09 3000CC - 800CCOes yr Efydd Roedd Cymru mewn lle da ar gyfer datblygu arfau ac arteffactau efydd. 10 30000CC - 3000CCYr Oes Neolithig Yn 1823, darganfuwyd sgerbwd mewn ogof ar Benrhyn Gŵyr.